Igor Kresa

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierunku Lekarsko-Dentystycznego. Od 3 lat asystent w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej WUM Szpitala im. Dzieciątka Jezus. W trakcie studiów doktoranckich związanych z tematyką implantologiczną. Jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS. Uczestnik wielu kursów i kongresów o tematyce chirurgii stomatologicznej w kraju i za granicą. W klinice AWADENT zajmuje się głównie leczeniem chirurgicznym.