Paulina Kresa

Absolwentka Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W trakcie studiów była aktywnym członkiem studenckich kół naukowych oraz Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. Otrzymała Nagrodę III im. Prof. Władysława Szenajcha, przyznaną przez Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej, za najlepszy wynik Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego.W 2018 roku uzyskała tytuł specjalisty z dziedziny ortodoncji w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (PTO) oraz Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego (European Orthodontic Society). Obecnie spełnia się naukowo i zawodowo pracując w Poradni Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu